پرش به محتوا
اخذ نمایندگی | ثبت نام و دریافت نمایندگی واتصد

 

واتصد راهکاری برای ارسال تبلیغات انبوه واتساپی میباشد ؛ بر آن شدیم با اعطای نمایندگی به همکاران در عرصه تبلیغات کشور ارتباط سازنده و تسهیل شده ای جهت خدمت رسانی به عموم مردم ایجاد کنیم..

نمایندگی +A

سرمایه گذاری اولیه: 10 میلیون تومان

مبلغ شارژ پنل نمایندگی: 12 میلیون

درصد همکاری:20 درصد

نمایندگی +B

سرمایه گذاری اولیه: 15 میلیون تومان

مبلغ شارژ پنل نمایندگی: 18.750 میلیون

درصد همکاری:25 درصد

نمایندگی +C

سرمایه گذاری اولیه: 20 میلیون تومان

مبلغ شارژ پنل نمایندگی: 26میلیون

درصد همکاری:30 درصد

فرایند اخذ نمایندگی واتصد:
  • فرم ثبت نام نمایندگی را تکمیل نمایید.
  • کارشناس واتصد فرم شما را بررسی می کند و با شما در ارتباط خواهد بود.
  • سرمایه گذاری انجام می شود و پنل شما شارژ می گردد.
  • مطالب آموزشی و شرایط و ضوابط در اختیار شما قرار میگیرد.
  • نماینده رسمی واتصد شدید.

فرم ثبت نام نمایندگی